Przedszkole nr 3 w Staszowie

Telefon:15-864-21-21

Przedszkole nr 3 w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17

przedszkole3staszow@op.pl

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 3 W STASZOWIE

PORANEK

6.30-8.30

 • Schodzenie się dzieci – rozmowy i kontakty z osobami dorosłymi i rówieśnikami. Zabawy dowolne dzieci. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach w tym do łatwego znoszenia stresów i porażek.
 • Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, zabawy dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela.
 • Obserwacja dzieci diagnozowanie ich zachowań i umiejętności.
 • Wspomaganie i korygowanie rozwoju – praca z dziećmi z deficytami rozwojowymi oraz praca z dziećmi zdolnymi.
 • Czytanie bajek, zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy rytmiczno- ruchowe.
 • Gimnastyka poranna – zabawy ruchowe organizowane w sali.
 • Przygotowanie do śniadania – wykonywanie czynności wynikających z pełnienia dyżurów, czynności sanitarno – higienicznych, kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych.

8.30-9.00

 • Śniadanie - realizacja zadań programowych w tym zakresie.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

9.00 – 10.00

 • „Mali badacze” – rozbudzanie u dzieci pasji poznawania otaczającego świata – zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczyciela realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego. Wielozmysłowe poznawanie świata – poszukiwanie rozwiązań problemów w ramach 15 obszarów podstawy programowej Wychowania przedszkolnego - rozwijanie u dzieci czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.

10.00- 11.30

 • Gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

1130- 12.00

 • Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci.
 • Praca indywidualna – wspomaganie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem zdolnym.
 • Przygotowanie do obiadu – wykonywanie czynności wynikających pełnionego dyżuru, czynności sanitarno – higieniczne – rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych.

12.00 – 12.30

 • Obiad – kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole – realizacja zadań programowych w tym zakresie.

POPOŁUDNIOWĄ PORĄ

12.30-14.15

 • Relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela.
 • Odpoczynek poobiedni, wyciszenie, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju ( ochrona układu nerwowego).
 • Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka – zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności, zajęcia z logopedii, terapii pedagogicznej.

14.15 – 14.35

 • Podwieczorek – wdrażanie do utrzymania ładu i porządku przy stoliku, uczenie samodzielności przy pełnieniu dyżurów.

14.35- 16.00

 • Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne.
 • Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
03-10-2017, Barbara Szaraniec
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.