Przedszkole nr 3 w Staszowie

Telefon:15-864-21-21

Przedszkole nr 3 w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17

przedszkole3staszow@op.pl

O naszym przedszkolu

HISTORIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Nr 3 w Staszowie rozpoczęło swoją działalność na osiedlu "Północ" 2 listopada 1970 r pod dyrekturą Pani Marii Bidas - Eistadt, która w roku 1971 przekazała placówkę Pani Jadwidze Kaczmarczyk pełniąc tę funkcję do roku 1991. Przez ten czas dokonano wielu modernizacji i udoskonaleń. Wprowadzono również nowatorskie metody pracy i nowe podstawy programowe. Od roku 1992 dyrektorem przedszkola została Pani mgr Danuta Drózd. W przedszkolu obchodzono kolejne Jubileusze: 30 - lecia, 35 - lecia oraz 40 - lecia, 45 - lecia. W uroczystościach tych uczestniczyli obecni i emerytowani pracownicy, absolwenci przedszkola wraz z władzami miasta i zacnymi zaproszonymi gośćmi. W roku 2005 z inicjatywy rodziców naszych wychowanków placówka otrzymała zaszczytne imię wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła II. Dnia 31 marca na emeryturę po 41 latach pracy odeszła pani Dyrektor Danuta Drózd. W ostatnim dniu jej pracy towarzyszyły jej dzieci, pracownicy przedszkola i klubu, przedstawiciel emerytowanych nauczycielek w osobie pani Maryli Pawlik, przedstawiciele Rady Rodziców, nowa pani dyrektor pani mgr Ewelina Bilska, a także Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pan Leszek Kopeć, pani Wiceburmistrz Ewa Kondek oraz kierownicy Wydziału Oświaty Jolanta Macias , Jolanta Poniedzielska. 1 września 2016 roku dyrektorem placówki została Pani mgr Dorota Dalach. W 2023 roku w Plebiscycie Echa Dnia nasze przedszkole otrzymało tytuł najlepszego przedszkola w powiecie staszowskim.

BAZA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole mieści się w budynku jednokondygnacyjnym, otoczonym, dużym pełnym zieleni ogrodem. Przedszkole posiada jasne, przestronne sale z przylegającymi do nich łazienkami. Sale wyposażone są w sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Przedszkole liczy 8 oddziałów w tym jeden oddział grupy mieszanej w miejscowości Dobra oraz dwa oddziały grupy 6 - latków znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Staszowie. Posiadamy dużą salę reprezentacyjną, w której odbywają się ważne wydarzenia z życia przedszkola, a na codzień pełni ona funkcję sali ćwiczeń.

NASI WYCHOWANKOWIE

Dzieci biorą udział w konkursach plastycznych, przeglądach i festiwalach, olipiadach organizowanych na terenie miasta, gminy, województwa oraz kraju. Szczycimy się wieloma wyróżnieniami, które podkreślają jakość naszej pracy oraz indywidualne i grupowe osiągnięcia dzieci. Przedszkolaki uczestniczą w wielu inicjatywach z zakresu edukacji ekologicznej, zdrowotnej poprzez wycieczki, które łączą wypoczynek ze zdobywaniem wiedzy, obserwacją i doświadczeniem. Uczą się bawić aktywnie działając, rozbudzając zainteresowania, uruchamiając spontaniczną i twórczą aktywność. Atmosfera panująca w przedszkolu sprawia, że dzieci nie zawsze chcą wracać do domu.

ŚRODOWISKO RODZINNE

Nasza placówka dba by rodzice dzieci mogli uczestniczyć aktywnie w życiu przedszkola. Dlatego też są częstymi gośćmi oraz organizatorami wielu uroczystości przedszkolnych. Podziwiają osiągnięcia swoich dzieci podczas "Pasowania na wesołego przedszkolaka", "Dzień pieczonego ziemniaka", "Mikołajki", "Dzień Babci i Dziadka", "Bal karnawałowy", "Dzień Matki", coroczny udział w prezentacjach artystycznych "Przedszkoliada", "Dzień Dziecka", "Nasz Patron", "Pożegnanie przedszkola". To tylko niektóre z imprez, cieszących się dużym uznaniem wsród rodziców i ich dzieci.

ROZWÓJ PRZEDSZKOLA

Za całokształt pracy opiekunczo - wychowawczej i dydaktycznej otrzymaliśmy medal "Zasłużony dla miasta Staszowa". Realizujemy programy profilaktyczne: "Bezpieczny Przedszkolak", "Bezpieczne Przedszkole", "Cała Polska czyta dzieciom", "Ekologia w przedszkolu", "Kubusiowi przyjaciele natury", ,,Mamo,tato wolę wodę!, akcję charytatywną "Wrzuć nakrętkę" oraz wiele indywidualnych projektów nauczycieli o charakterze dydaktyczno - wychowawczym, które wiążą się z nawiązaniem ścisłej współpracy z instytucjami użyteczności publicznej (Straż Pożarna, Policja, Nadleśnictwo, Służba Zdrowia, Biblioteka itp.). Nasza praca została również wyróżniona w projekcje "Mam 6 lat", który miał na celu promowanie współpracy przedszkola ze szkołą i Radą Rodziców. Organizujemy spotkania adaptacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych, które ułatwią proces adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych. Dzieci i rodzice wspólnie poznają przedszkole do którego będzie uczęszczać dziecko.

Absolwent naszego przedszkola jest człowiekim twórczo funkcjonalnym w ramach własnych możliwości ponieważ:

- wyraża swoje przeżycia w formie ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej
- dba o swoje bezpieczeństwo i zdrowie, chce być wysportowany
- potrafi poruszać się w świecie znaków i liter, wkracza w świat pojęć matematycznych
- jest sobą, zna reguły życia w grupie, jest uczestnikiem życia społecznego, tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych, rozumie potrzebę harmonijnego współżycia z przyrodą

10-02-2023, Katarzyna Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.