Przedszkole nr 3 w Staszowie

Telefon:15-864-21-21

Przedszkole nr 3 w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17

przedszkole3staszow@op.pl

Trzylatki i czterolatki

MATERIAŁ LEKSYKALNY REALIZOWANY NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO WE WRZEŚNIU

W GRUPIE WIEKOWEJ 3-LATKÓW I 4-LATKÓW

SŁOWNICTWO

TŁUMACZENIE

WYMOWA

TRANSKRYPCJA FONETYCZA

Hello!

Cześć (powitanie)

Heleu

/hɛˈləʊ/

Bye bye!

Pa, pa/ cześć (pożegnanie)

Baj baj

/baɪ baɪ/

See you soon!

Do zobaczenia niedługo

Si ju sun

/siː suːn/

Goodbye!

Do widzenia

Gud baj

/gʊdˈbaɪ/

Bad

Źle

B(a)ed

/bæd /

Angry

Zły

(A)engri

/ˈæŋgri/

Scared

Przestraszony

Sked

/skeəd/

Sleepy

Śpiący

Slipi

/ˈsliːpi/

Good

Dobry, dobrze

Gud

/gʊd/

Blue

Niebieski

Blu

/bluː/

Yellow

Żółty

Jeleu

/ˈjɛləʊ/

Red

Czerwony

Red

/rɛd/

Purple

Fioletowy

Pepl

/ˈpɜːpl/

Pink

Różowy

Pink

/pɪŋk/

Orange

Pomarańczowy

Orindź

/ˈɒrɪnʤ/

Green

Zielony

Grin

/griːn/

One

Jeden

Łan

/wʌn/

Two

Dwa

Tu

/tuː /

Three

Trzy

Fri

/θriː/

Four

Cztery

Fo

/fɔː /

Five

Pięć

Fajw

/faɪv /

Doll

Lalka

Dol

dɒl

Car

Samochód

Kaa

kɑː

Ball

Piłka

Bool

bɔːl

Book

Książka

Buk

bʊk

Teddy

Miś

Tedi

ˈtɛdi

MATERIAŁ LEKSYKALNY REALIZOWANY NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PAŹDZIERNIKU

W GRUPIE WIEKOWEJ 3-LATKÓW I 4-LATKÓW

SŁOWNICTWO

TŁUMACZENIE

WYMOWA

TRANSKRYPCJA FONETYCZA

Sunny

Mama/mamusia

Made/mami

/ˈmʌðə/ˈmʌmi /

Rainy

Tata/tatuś

Fade/d(a)edi

/ˈfɑːðə/ˈdædi /

Snowy

Siostra

Siste

/ˈsɪstə /

Windy

Brat

Brade

/ˈbrʌðə /

Cloudy

Babcia/babunia

Gr(a)enma/gr(a)eni

/ˈgrænmɑː/ˈgræni /

Head

Głowa

Hed

/hɛd/

Eyes

Oczy

Ajz

/aɪz/

Ears

Uszy

Iez

/ɪəz/

Mouth

Usta

Mauf

/maʊθ/

Nose

Nos

Neuz

/nəʊz/

Apple

Jabłko

(a)epl

ˈæpl

Pear

Gruszka

Pee

peə

Plum

Śliwka

Plam

plʌm

Pumpkin

Dynia

Pampkin

ˈpʌmpkɪn

Carrot

Marchewka

Karet

ˈkærət

Onion

Cebula

Anjen

ˈʌnjən

Tomato

Pomidor

Temateł

təˈmɑːtəʊ

Potato

Ziemniak

Petejteł

pəˈteɪtəʊ

Banana

Banan

Benane

bəˈnɑːnə

Orange

Pomarańcza

Orindż

ˈɒrɪnʤ

MATERIAŁ LEKSYKALNY REALIZOWANY NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LISTOPADZIE

W GRUPIE WIEKOWEJ 3-LATKÓW I 4-LATKÓW

SŁOWNICTWO

TŁUMACZENIE

WYMOWA

TRANSKRYPCJA FONETYCZA

T-shirt

Koszulka z krótkim rękawem

Tiszet

ˈtiːʃɜːt

Dress

Sukienka

Dres

drɛs

Jacket

Kurtka

Dżakit

ˈʤækɪt

Shoes

Buty

Szuz

ʃuːz

Socks

Skarpety

Soks

sɒks

Owl

Sowa

Ałl

aʊl

Fox

Lis

Foks

fɒks

Tree

Drzewo

Trii

triː

Bear

Niedźwiedź

Bee

beə

Mummy

Mamusia

Mami

mʌmi

Daddy

Tatuś

Dedi

ˈdædi

Sister

Siostra

Siste

ˈsɪstə

Brother

Brat

Brade

ˈbrʌðə

Grandma

Babunia

Gre(a)ni

ˈgræni

Grandpa

Dziadek

Grenpa

ˈgrænpɑː

MATERIAŁ LEKSYKALNY REALIZOWANY NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GRUDNIU/STYCZNIU

W GRUPIE WIEKOWEJ 3-LATKÓW I 4-LATKÓW

SŁOWNICTWO

TŁUMACZENIE

WYMOWA

TRANSKRYPCJA FONETYCZA

Santa Claus

Święty Mikołaj

Sante klooz

ˈsæntə klɔːz

present

present

Preznt

ˈprɛznt

elf

elf

Elf

ɛlf

snowflake

płatek śniegu

snołflejk

ˈsnəʊfleɪk

star

Gwiazda

staa

stɑː

angel

anioł

ejndżel

ˈeɪnʤəl

bells

dzwonki

belz

bɛlz

train

pociąg

trejn

treɪn

rocket

rakieta

rokit

ˈrɒkɪt

robot

robot

rołbot

ˈrəʊbɒt

teddy bear

miś pluszowy

tedi bee

ˈtɛdi beə

cat

kot

k(a)et

kæt

dog

pies

dog

dɒg

fish

ryba

fisz

fɪʃ

rabbit

królik

r(a)ebit

ˈræbɪt

MATERIAŁ LEKSYKALNY REALIZOWANY NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LUTYM

W GRUPIE WIEKOWEJ 3-LATKÓW I 4-LATKÓW

SŁOWNICTWO

TŁUMACZENIE

WYMOWA

TRANSKRYPCJA FONETYCZA

Pig

świnia

pig

pɪg

Cow

krowa

kał

kaʊ

Horse

koń

hoos

hɔːs

Duck

kaczka

dak

dʌk

Sheep

owca

sziip

ʃiːp

Rooster

kogut

ruuste

ˈruːstə

Monkey

małpa

manki

ˈmʌŋki

Snake

wąż

snejk

sneɪk

Tiger

tygrys

tajge

ˈtaɪgə

Lion

lew

lajen

ˈlaɪən

Zebra

zebra

zibre

ˈziːbrə

Giraffe

żyrafa

dżiraaf

ʤɪˈrɑːf

Crocodile

krokodyl

krokedajl

ˈkrɒkədaɪl

Elephant

słoń

elifent

ˈɛlɪfənt

Parrot

papuga

paret

ˈpærət

Flower

kwiatek

flałe

ˈflaʊə

MATERIAŁ LEKSYKALNY REALIZOWANY NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W MARCU

W GRUPIE WIEKOWEJ 3-LATKÓW I 4-LATKÓW

SŁOWNICTWO

TŁUMACZENIE

WYMOWA

TRANSKRYPCJA FONETYCZA

butterfly

motyl

bateflaj

ˈbʌtəflaɪ

ladybug/ladybird

biedronka

lejdibag/lejdibeed

ˈleɪdɪbʌg/ˈleɪdɪbɜːd

bee

pszczoła

bii

biː

fly

mucha

flaj

flaɪ

flower

kwiatek

flałe

ˈflaʊə

sun

słońce

san

sʌn

bunny

zając

bani

ˈbʌni

(Easter) lamb

baranek

la(e)m

læm

chick

kurczątko

czik

ʧɪk

basket

koszyk

baaskit

ˈbɑːskɪt

egg

Jajko

eg

ɛg

12-04-2021, Katarzyna Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.