Przedszkole nr 3 w Staszowie

Telefon:15-864-21-21

Przedszkole nr 3 w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17

przedszkole3staszow@op.pl

"Once upon a time... Dawno, dawno temu... Bajeczki z angielskiej biblioteczki"

ONCE UPON A TIME… DAWNO, DAWNO TEMU…

Bajeczki z angielskiej biblioteczki

Program edukacji czytelniczej i językowej

Grupa: 3-4 latki „Misie”

Realizacja programu: Ewa Czarnecka

Rok szkolny: 2020/2021

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program „Once upon a time… Dawno, dawno temu. Bajeczki z angielskiej biblioteczki” adresowany jest do dzieci 3 – 4 letnich uczęszczających do grupy „Misie” Przedszkola nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie. Program realizowany będzie w roku szkolnym 2020/2021, a czytanie odbywać się będzie w każdym miesiącu roku szkolnego.

Czytanie bajek w ramach programu nawiązuje także do realizacji projektu, w którym biorą udział przedszkolaki, a mianowicie projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, jednakże tekst bajek w tym przypadku będzie czytany wyłącznie w języku angielskim
z tłumaczeniem na język ojczysty oraz wspomagany poprzez wykorzystanie środków dydaktycznych oraz ilustracji ułatwiających rozumienie treści literackich. Dzieci poznają losy bohaterów literackich w języku angielskim poprzez czytanie bądź opowiadanie dzieciom wprowadzanej bajki. Realizacja programu przewiduje także wykorzystanie piosenek, rymowanek, gier, zabaw i wykonania prac plastycznych dla urozmaicenia czasu. Przewiduje się całkowitą dowolność w sposobie czytania bajek, doborze środków dydaktycznych, rodzaju wykonywanych prac plastycznych w zależności od aktualnych potrzeb dzieci oraz dostępnych możliwości.

Program powstał z uwagi na liczne korzyści wynikające z czytania dzieciom literatury anglojęzycznej. Z uwagi na to, jako główne założenie przyjęto rozwijanie kompetencji językowych dziecka poprzez wzbogacanie słownictwa w zakresie języka angielskiego. W omawianym programie zawarto nie tylko informacje o sposobie realizacji i celach programu, ale również o metodach, formach i środkach koniecznych do osiągnięcia zamierzonych celów. Program zawiera także opis sposobu ewaluacji.

CEL OGÓLNY PROGRAMU

Realizacja programu przewiduje osiągnięcie następującego celu:

- rozwijanie kompetencji językowych w języku angielskim.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

Dziecko:

- słucha czytanych tekstów literackich w języku angielskim,

- rozpoznaje bohaterów poznanych bajek i baśni na podstawie ilustracji,

- rozumie z kontekstu bajki czytane w języku angielskim,

- poszerza zasób słownictwa w języku angielskim,

- wypowiada się na temat treści poznanej bajki lub baśni,

- okazuje swoje uczucia,

- wykonuje prace plastyczne na podstawie poznanej literatury,

- przyswaja treści przekazywane w języku angielskim w sposób równoległy do języka ojczystego,

- aktywnie uczestniczy w grach oraz zabawach nawiązujących do poruszanej tematyki,

- słucha piosenek w języku angielskim oraz podejmuje próby ich śpiewania.


Ewa Czarnecka

28-11-2020, Katarzyna Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.