Przedszkole nr 3 w Staszowie

Telefon:15-864-21-21

Przedszkole nr 3 w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17

przedszkole3staszow@op.pl

Nasze Przedszkole w roku szkolnym 2021/2022 realizuje Międzynarodowy Projekt "Z kulturą mi do twarzy"

https://docs.google.com/presentation/d/1JsctyUcMznzFvYfPafZpV9EA1YTPsulcL5AFpNUrBAo/edit?fbclid=IwAR3OknC81LceWr9OionnCLWZZnSB1j5t_XjpQQFFqO8dARfM6ygvnTtqtvM#slide=id.p

http://przedszkole3.staszow.pl/nasze-przedszkole-w-roku-2021-2022-realizuje-miedzynarodowy-projekt-z-kultura-mi-do-twarzy1.html

Przedszkole w roku szkolnym 2021 – 2022 bierze udział w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM “Z kulturą mi do twarzy”

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 /2022 (punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne; punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).

Autorzy i koordynatorzy:
Paulina Marcysiak (pomysłodawczyni, koordynatorka) – nauczycielka z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu
Magdalena Wojdan – (współautorka) nauczycielka z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu
Mariusz Berkowski (współautor) – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach oraz instruktor zajęć muzycznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu
Agnieszka Raźna – Kubiak (współautorka) – nauczycielka z Przedszkola Samorządowego Gminy Inowrocław Akademia Przedszkolaka
Organizator: Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” w Inowrocławiu

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:

Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,przyjaciele);
Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:
– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

MODUŁ I

ZADANIE:"W magicznym świecie dźwięków" - poznawanie instrumentów muzycznych ich wyglądu i brzmienia.

http://przedszkole3.staszow.pl/z-kultura-ci-do-twarzy-w-magicznym-swiecie-dzwiekow-poznawanie-instrumentow-muzycznych-ich-wygladu-i-brzmienia.html

ZADANIE: "Spotkanie z muzyką " zaproszenie do placówki muzyków ze Szkoły muzycznej im Stanisława Moniuszki. Udział w koncercie dla Patrona Jana Pawła II.

http://przedszkole3.staszow.pl/z-kultura-ci-do-twarzy-spotkanie-z-muzyka-zaproszenie-do-placowki-muzykow-ze-szkoly-muzycznej-im-stanislawa-moniuszki-udzial-w-koncercie-dla-patrona-jana-pawla-ii.html

ZADANIE: "Paleta barw" - zorganizowanie pleneru malarskiego w najbliższym otoczeniu i wykonanie prac plastycznych farbami (pejzaż). Malowanie "Jesiennych drzew w ogrodzie przedszkolnym".

http://przedszkole3.staszow.pl/z-kultura-ci-do-twarzy-paleta-barw-zorganizowanie-pleneru-malarskiego-w-najblizszym-otoczeniu-i-wykonanie-prac-plastycznych-farbami-pejzaz-malowanie-jesiennych-drzew-w-ogrodzie-przedszkolnym.html

ZADANIE: "Mistrzowie pędzla" - zapoznanie z dziełami wybitnych malarzy w różnoraki sposób np. tworzenie nowych produkcji i nadawanie nowych tytułów reprodukcji przez dzieci.

http://przedszkole3.staszow.pl/z-kultura-ci-do-twarzy-mistrzowie-pedzla-zapoznanie-z-dzielami-wybitnych-malarzy-w-roznoraki-sposob-np-tworzenie-nowych-produkcji-i-nadawanie-nowych-tytulow-reprodukcji-przez-dzieci.html

ZADANIE: "Z wizytą w teatrze" obejrzenie dowolnego spektaklu teatralnego i wykonanie ilustracji plastycznej przedstawienia. Udział w przedstawieniu muzyczno-lalkowym"Calineczka".

http://przedszkole3.staszow.pl/z-kultura-ci-do-twarzy-z-wizyta-w-teatrze-obejrzenie-dowolnego-spektaklu-teatralnego-i-wykonanie-ilustracji-plastycznej-przedstawienia-udzial-w-przedstawieniu-muzyczno-lalkowym-calineczka.html

ZADANIE 4 "WŚRÓD NOCNEJ CISZY" - KOLĘDOWANIE W PRZEDSZKOLU

http://przedszkole3.staszow.pl/z-kultura-ci-do-twarzy-wsrod-nocnej-ciszy-koledowanie-w-przedszkolu.html

MODUŁ II

ZADANIE: "Dzień wspomnień i zadumy "- wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy na grobach Nieznanych Żołnierzy zwrócenie uwagi na zachowanie się na cmentarzu, na szacunek dla zmarłych.

http://przedszkole3.staszow.pl/z-kultura-ci-do-twarzy-dzien-wspomnien-i-zadumy-wyjscie-na-cmentarz-zapalenie-zniczy-na-grobach-nieznanych-zolnierzy-zwrocenie-uwagi-na-zachowanie-sie-na-cmentarzu-na-szacunek-dla-zmarlych.html

ZADANIE: "Nasza tradycja" zapoznanie i udział w dowolnej tradycji. Występy artystyczne z okazji Święta patrona Jana Pawła II. Wykonanie zdjęć z koncertu.

http://przedszkole3.staszow.pl/z-kultura-ci-do-twarzy-nasza-tradycja-zapoznanie-i-udzial-w-dowolnej-tradycji-wystepy-artystyczne-z-okazji-swieta-patrona-jana-pawla-ii-wykonanie-zdjec-z-koncertu.html

ZADANIE: "Perły regionu" wycieczka do miejsca związanego z kulturą regionu. Zwiedzanie i warsztaty w zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

http://przedszkole3.staszow.pl/z-kultura-ci-do-twarzy-perly-regionu-wycieczka-do-miejsca-zwiazanego-z-kultura-regionu-zwiedzanie-i-warsztaty-w-zamku-krzyztopor-w-ujezdzie.html

ZADANIE: "Magia uliczek" - wycieczka po mieście, poznawanie i fotografowanie zabytków. Stworzenie albumu prezentującego najpiękniejsze zabytki lub prezentacja multimedialna z krótkim opisem.

http://przedszkole3.staszow.pl/z-kultura-ci-do-twarzy-magia-uliczek-wycieczka-po-miescie-poznawanie-i-fotografowanie-zabytkow-stworzenie-albumu-prezentujacego-najpiekniejsze-zabytki-lub-prezentacja-multimedialna-z-krotkim-opisem.html

ZADANIE: "Kodeks dobrego zachowania" ustalenie zasad panujących w grupie w formie obrazkowej lub pisemnej i ich konsekwentne przestrzeganie.

http://przedszkole3.staszow.pl/z-kultura-ci-do-twarzy-kodeks-dobrego-zachowania-ustalenie-zasad-panujacych-w-grupie-w-formie-obrazkowej-lub-pisemnej-i-ich-konsekwentne-przestrzeganie.html

ZADANIE: "Do hymnu!" przygotowanie uroczystości patriotycznej z okazji świąt państwowych .Kształtowanie postawy szacunku wobec symboli narodowych.

http://przedszkole3.staszow.pl/z-kultura-ci-do-twarzy-do-hymnu-przygotowanie-uroczystosci-patriotycznej-z-okazji-swiat-panstwowych-ksztaltowanie-postawy-szacunku-wobec-symboli-narodowych.html

MODUŁ III

ZADANIE 2: Warsztaty ludowe w Zalipiu

http://przedszkole3.staszow.pl/kubusie-w-zalipiu.html

ZADANIE 10: WYSTĘPY Z OKAZJI ŚWIĘTA BABCI I DZIADKA

http://"Z kulturą Ci do twarzy" - występy z okazji Dnia Babci i Dziadka

ZADANIE 12: SAVOIRE VIVRE PRZY STOLE W KLIMACIE KOLĘD I PASTORAŁEK

http://przedszkole3.staszow.pl/z-kultura-ci-do-twarzy-savoire-vivre-przy-stole.html

ZADANIE 14: "Z KULTURĄ CI DO TWARZY" Teatr lalek - wykonanie dowolną techniką pacynek, kukiełek, marionetek i przygotowanie wystawy

http://przedszkole3.staszow.pl/z-kultura-ci-do-twarzy-teatr-lalek-wykonanie-dowolna-technika-pacynek-kukielek-marionetek-i-przygotowanie-wystawy.html

ZADANIE 15:"Z KULTURĄ CI DO TWARZY" - moje korzenie

http://przedszkole3.staszow.pl/moje-korzenie-kubusie-wykonuja-drzewo-genealogiczne.html

http://www.przedszkole3.staszow.pl/z-kultura-ci-do-twarzy-wystepy-z-okazji-dnia-mamy.html

ZADANIE 20: Dzieci zapoznały się ze swoimi prawami Poznały Konwencję Praw Dziecka w formie prezentacji.

http://przedszkole3.staszow.pl/misie-i-kotki-poznaja-prawa-dziecka.html

10-07-2022, Anna Kuca
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.