Przedszkole nr 3 w Staszowie

Telefon:15-864-21-21

Przedszkole nr 3 w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17

przedszkole3staszow@op.pl

Grupa 4-latki "Kubusie"

Grupa 4-latki Kubusie realizuje „ Program logosensoryczny dla najmłodszych

"Wróżka Ple-Ple uczy mówić".”

Logosensoryka to zajęcia oparte na angażowaniu zmysłów ,małej motoryki oraz aparatu mowy dziecka .Każda zabawa sensoryczna wzbogacana jest o wyrażenia dźwiękonaśladowcze, wierszyk , piosenkę, rymowankę.

W ten sposób dzieci zapraszane są do wciągającego , niezwykle ciekawego świata zmysłów, manipulowania ,doświadczania oraz mowy i komunikacji .Dzieci podczas zajęć robią to co lubią najbardziej- doświadczają, jednocześnie uczą się mówić i wzbogacają słownictwo, uczą się też koncentracji uwagi, komunikują się oraz nawiązują wspaniałą więź z dorosłym i rówieśnikami poprzez wspólną zabawę.

Ponieważ dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną powinno wykazywać się minimalną umiejętnością nawiązywania kontaktów społecznych, przekazywania informacji oraz umiejętnością wykorzystywania słownych przekazów i reagowania na nie. Dlatego program ten posłużyć ma stymulacji rozwoju mowy u dzieci , a mianowicie doskonalenie umiejętności językowych dzieci z prawidłowym rozwojem mowy, a przede wszystkim skuteczną pomoc dzieciom z nieprawidłowym rozwojem mowy i trudnościami w wymowie.

Cele główne:

- Stymulowanie rozwoju dzieci w taki sposób, by prawidłowo komunikowały się z otoczeniem oraz osiągnęły powodzenie szkolne na miarę możliwości rozwojowych

- Zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dzieci.

Cele szczegółowe:

- Uwrażliwienie dzieci na elementy wspólne dla muzyki i mowy

- Rozwijanie procesów poznawczych,

- Wyrabianie szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni oraz koncentracji uwagi,

- Doskonalenie mowy i komunikacji niewerbalnej polegającej na umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji.

- Doskonalenie koordynacji słuchowej, słuchowo- ruchowej i wzrokowo-ruchowej

- Udoskonalenie słuchu fizycznego, fonematyczno-fonetycznego, muzycznego

-Kształtowanie praksji dłoni i narządów artykulacyjnych;

- Doskonalenie umiejętności artykulacyjnych poprzez ćwiczenia i zabawy, w trakcie których automatyzowana jest wymowa głosek, właściwych dla danego wieku.