Przedszkole nr 3 w Staszowie

Telefon:15-864-21-21

Przedszkole nr 3 w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17

przedszkole3staszow@op.pl

"CZTERY PORY ROKU W LESIE"

Program edukacyjny ,,Cztery pory roku w lesie"

,,Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat..."

Robert Fulghum

Program edukacyjny ,,Cztery pory roku w lesie" skierowany jest dla dzieci 4- letnich. Jego realizacja nie byłaby możliwa bez osób współpracujących, którymi są:
- dyrektor Przedszkola
- nauczyciele współpracujący w grupie
- rodzice dzieci objętych programem
- leśnicy z Nadleśnictwa w Staszowie
Program uwzględnia treści zawarte w programie , który zgodny jest z podstawa programową wychowania przedszkolnego.
Głównym celem programu jest aktywne zdobywanie przez dzieci wiedzy na temat środowiska leśnego a także ukształtowanie właściwego stosunku do przyrody- świata roślin i zwierząt. Program ten stanowi dla dzieci ogromny potencjał poznawczy, wzrusza i zadziwia...Dzieci wszystkimi zmysłami mają możliwość poznania środowiska przyrodniczego.
Las pobudza do działania, zaspakaja emocjonalne i intelektualne potrzeby dzieci. Przekazywana wiedza utwierdza i namacalnie pokazuje, że przyroda jest nieodłączną częścią życia każdego z nas.
Dzieci wychowywane w kontakcie z przyrodą w życiu dorosłym będą w stanie zmniejszyć lub naprawić działania cywilizacji.29-10-2018, Katarzyna Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.